15 листопада 2023 року відбулося чергове засідання гуртка “Клуб глобальної соціології та політології.
Один з викликів дистанційної освіти в умовах війни – обмежена віртуальним простором комунікація як між студентами та викладачами в рамках лекційних та семінарських занять, так і між студентами в рамках внутрішньогрупових і міжгрупових контактів.  Внаслідок цього послаблюється соціальна взаємодія і, як наслідок, зростає соціальна ізольованість студентів 😔
Саме тому останнє заняття кафедрального гуртка “Клуб глобальної соціології та політології” під керівництвом доц. Тетяни Коломієць пройшло в форматі живої офлайнової зустрічі.
Цікава і глибока лекція зав.каф. проф. Павла Федорченка-Кутуєва “Нові дослідження неолібералізму в американській соціологічній теорії” поступово вийшла за рамки заявленої теми і перейшла в плідну дискусію навколо питань цінностей неолібералізму. Крізь призму соціологічної уяви і соціологічного мислення розглядали проблеми освіти як каналу соціальної мобільності, свободи вибору освітніх траєкторій, впливу глобалізаційних процесів на локальні спільноти, роль соціального капіталу у професійній успішності.
Незабутня креативно-синергетична атмосфера цієї інтерактивної зустрічі надихнула нас не тільки на сміливий висновок: “Соціологія – це ми! І ми збагачуємо кожного”, а й на проведення наступних засідань гуртка у такому ж живому творчо-пошуковому форматі!