Перший захист наукового ступеня доктора соціологічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України.