Результати комплексного фахового вступного випробування
спеціальність 054 «Соціологія»
Освітня програма «Врегулювання конфліктів та медіація»
16 жовтня 2020 року

1. Груба Оксана Геннадіївна – 125 балів.