Master’s and Specialist’s dissertations 2015

Спеціальність: 8.03010101 «Соціологія»

Навчальна група: СЛ-31м

1. Білан Руслана Анатоліївн «Сучасний стан академічної мобільності студентської молоді (на прикладі НТУУ «КПІ»)» Завантажити

2. Гибало Антоніна Іванівна «Формування патріотизму молоді як цінності в умовах сучасних глобалізаційних викликів» Завантажити

3. Луцька Катерина Олександрівна «Особливості генезису соціологічних теорій інформаційного суспільства» Завантажити

4. Цюпак Олена Михайлівна  «Опитування громадської думки як технологія передвиборчої кампанії політичної партії» Завантажити

5. Сав’як Уляна Ігорівна «Особливості електоральної поведінки населення України (на прикладі позачергових парламентських виборів 2014 р.)» Завантажити

6. Сачук Віталій Сергійович «Соціальні і психологічні особливості становлення цінностей українських студентів»

Спеціальність: 7.03010101 «Соціологія»

Навчальна група: СЛ-41с

1. Арсенюк Анастасія Ігорівна «Соціальний портрет сучасного прос’юмера в Україні» Завантажити

2. Лебедь Оксана Анатоліївна «Феномен моди в контексті сучасного суспільства: теоретичний аналіз» Завантажити

3. Недашківський Сергій Володимирович «Соціальні мережі як спосіб комунікації сучасної молоді» Завантажити

4. Нікулін Олександр Аркадійович «Механізми становлення цінностей українського студентства в інформаційному просторі (суспільстві)» Завантажити

5. Пікалюк Дар’я Олександрівна «Соціальне підприємництво як вид соціальних інновацій» Завантажити

6. Свириденко Аліна Дмитрівна «Ефективність соціальної реклами в сучасному інформаційному суспільстві: світовий досвід та українські реалії» Завантажити

Спеціальність: 7.13010201 «Соціальна робота»

Навчальна група: СР-41с

1. Архипенко Альона Вікторівна «Соціальна реклама та механізм її впливу на молодь» Завантажити

2. Байлема Марія Василівна «Благодійність як соціальний феномен в умовах сучасної України» Завантажити

3. Воронич Юлія Вікторівна «Державна сімейна політика у вирішенні проблеми соціального сирітства» Завантажити

4. Гурова Ганна Олександрівна «Використання груп взаємодопомоги в соціальній роботі з переселенцями з зони АТО (м.Київ)» Завантажити

5. Федорова Валерія Ігорівна «Модель соціальної політики: український та зарубіжний досвід» Завантажити