Admission 2020

КПІ Соціологія – твій і мій вибір!
Наш революційний ролик про можливості, які дадуть тобі силу!
Вступай в КПІ ім. Ігоря Сікорського на бакалавра і на магістра!

Кафедра соціології є структурним підрозділом факультету соціології і права.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 054 Cоціологія освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Форма навчання: денна, заочна.

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Презентація спеціальності “Соціологія” 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів з соціології

Навчальний план підготовки бакалаврів 2020

Згідно з Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році, визначені наступні коефіцієнти на конкурсні предмети для вступу за сертифікатами ЗНО на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Cертифікати ЗНО

1. Українська мова та література (УМ)*
2. Історія України (ІУ)* АБО іноземна мова (ІМ)**
3. Математика (М)*

* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 рр.
** Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019 та 2020 року.

Конкурсний бал:

Конкурсний бал = УМ*0,35 + ІУ/ІМ*0,45 + М*0,2
Конкурсний бал має бути не менше 125,0 балів.

Джерело на сайті Приймальної комісії
Максимальні обсяги державного замовлення для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського
https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/04/max2020.pdf
Вартість навчання

Вартість навчання  на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 29 000 грн. на рік;
  • для заочної форми навчання — 16 800 грн. на рік.

*Вартість навчання на 2020/2021 навчальний рік.

Гуртожиток

100% поселення. Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

Правила прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2020 році 

Офіційні документи для вступу

Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

Розклад роботи Відбіркової комісії Факультету соціології і права під час прийому документів за посиланням: https://pk.kpi.ua/schedule/
Увага: у розкладі роботи можливі зміни!

Етапи вступної компанії

Вступ на основі сертифікатів ЗНО:

01 серпня 2020 року Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
13 серпня 2020 року Початок прийому заяв та документів
22 серпня 2020 року 18:00 Закінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
27 серпня 2020 року
не пізніше 12:00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
31 серпня 2020 року
не пізніше 18:00
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
10 вересня 2020 року Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
05 вересня 2020 року
не пізніше 12:00
Терміни зарахування вступників за держаним замовленням
не пізніше 14 вересня 2020 року Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Дні відкритих дверей

З інформацією на Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сайті Факультету соціології і права

Зареєструватися на Дні відкритих дверей

Контактна інформація
Телефон «гарячої лінії»: +380668075916
Електронна пошта: fsp.kpi.vk@gmail.com

Соціальні мережі

Facebook
Telegram