Освітні програми

Рівень вищої освіти: «Бакалавр»
Спеціальність: 054 «Соціологія»

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», бакалавр.

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація»

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2023
ОПП бакалавр медіація 2023

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2022
ОПП бакалавр медіація 2022

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2021
ОПП бакалавр медіація 2021

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2020
ОПП бакалавр медіація 2020

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2018
ОПП бакалавр медіація 2018

Проект Освітньо-професійної програми «Врегулювання конфліктів та медіація» на громадське обговорення
Завантажити 

Концептуальні положення стратегії розвитку НТУУ “КПІ” на період 2012–2020 років

Концепція підготовки бакалаврів зі спеціальності 054 «Соціологія»

Рівень вищої освіти: «Магістр»
Спеціальність: 054 «Соціологія»

Тимчасовий стандарт вищої освіти НТУУ “КПІ”

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», магістр.

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2023
ОПП магістр медіація 2023

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2022
ОПП магістр медіація 2022

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2021
ОПП магістр медіація 2021

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2020
ОПП магістр медіація 2020

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2018
Титул ОПП магістр медіація 2018
ОПП магістр медіація 2018

Концепція підготовки магістрів зі спеціальності 054 «Соціологія»

Соціологічне опитування студентів, які навчаються за освітньою програмою “Врегулювання конфліктів та медіація” (грудень 2019-січень 2020)

Рівень вищої освіти: доктор філософії
Спеціальність: 054 Соціологія

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 054 Соціологія 2023

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 054 Соціологія 2022