Освітні програми

Рівень вищої освіти: «Бакалавр»
Спеціальність: 054 «Соціологія»

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», бакалавр.

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація»

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2021
ОПП бакалавр медіація 2021

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2020
Титул ОПП бакалавр медіація 2020
ОПП бакалавр медіація 2020

Проект Освітньо-професійної програми «Врегулювання конфліктів та медіація» на громадське обговорення
Завантажити 

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2018
Титул ОПП бакалавр медіація 2018
ОПП бакалавр медіація 2018

Концепція підготовки бакалаврів зі спеціальності 054 «Соціологія»

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2017 року набору
КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2018 року набору
КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019 року набору
КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 року набору
Загальноуніверситетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020.
Ф-КАТАЛОГ бакалаврського РВО вибіркових навчальних дисциплін 2021

Cтупінь вищої освіти: «Магістр»
Спеціальність: 054 «Соціологія»

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», магістр.

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2021
ОПП магістр медіація 2021

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2020
ОПП магістр медіація 2020

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація» 2018
Титул ОПП магістр медіація 2018
ОПП магістр медіація 2018

Концепція підготовки магістрів зі спеціальності 054 «Соціологія»

Концептуальні положення стратегії розвитку НТУУ “КПІ” на період 2012–2020 років

Тимчасовий стандарт вищої освіти НТУУ “КПІ”

Соціологічне опитування студентів, які навчаються за освітньою програмою “Врегулювання конфліктів та медіація” (грудень 2019-січень 2020)

Cтупінь вищої освіти: доктор філософії
Кваліфікація: доктор філософії з соціології
Спеціальність: 054 Соціологія

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 054 Соціологія

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми «Соціологія» третього рівня вищої освіти