Дисертації PhD

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 05 соціальні та поведінкові науки  по спеціальності 054 соціологія.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри соціології

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Вольський О.М. 2022 Кризи гегемонії у світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Мельник Л.І. 2022 Концепція гібридних конфліктів в соціологічному дискурсі д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Казьмірова О.М. 2022 Кредитна поведінка за умов воєнного часу та реконструкцій в Україні д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Шкуров Є.В. 2019 Трансформація соціокультурної парадигми Києва за  поширення цифрових технологій к.соц.н., доцент
Єнін М.Н.
Куровська Г.В. 2019 Соціологічна освіта як фактор формування соціологічної професії в Україні д.соц.н., професор
Федорченко-Кутуєв П.В.
Хом’як А.О. 2017 Соціальний капітал як чинник міграційної поведінки українських трудових мігрантів в Польщі д.пед.н., професор
Панченко Л.Ф, к.соц.н., доцент
Коржов Г.О.
Шпікер М.В. 2017 Неформальні соціальні мережі в підтримці функціонування Збройних сил України та соціальній реінтеграції учасників бойових дій на Донбасі к.соц.н., доцент
Богдан О.В.