Admission based on junior specialist

ВСТУП НА 1 КУРС
(ЗА ДИПЛОМОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” 

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності 054 «Соціологія»

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності 231 «Соціальна робота»

 Презентація спеціальності “Соціологія” за посиланням:
http://www.sociology.kpi.ua/presentation

Презентація спеціальності “Соціальна робота” за посиланням:
http://www.sociology.kpi.ua/presentation2

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СПІВБЕСІД

Вступні екзамени із загальноосвітніх предметів

українська мова та література – 22 липня;
математика – 23 липня;
фізика, іноземна мова – 24 липня;
історія України, хімія – 25 липня;
резервний день – 26 липня.
Початок вступних екзаменів із загальноосвітніх предметів – 10:00.
Вхід до аудиторій за годину до початку.
Консультації проводяться в день, що передує екзамену, о 16:00.

Співбесіди

21 липня о 10:00.

Фахові іспити

фаховий іспит (математика, хімія), фаховий іспит (українська мова та література, історія України) – 25 липня;
фаховий іспит (математика, фізика) – 26 липня;
резервний день – 28 липня.
Початок фахових іспитів – 10:00.
Вхід до аудиторій за годину до початку.
Консультації проводяться в день, що передує іспиту, о 16:00

Джерело: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/07/exams2017.pdf