Вступ 2018

КПІ Соціологія – твій і мій вибір!
Наш революційний ролик про можливості, які дадуть тобі силу!
Вступай в КПІ ім. Ігоря Сікорського на бакалавра і на магістра!

Кафедра соціології є структурним підрозділом факультету соціології і права.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 054 Cоціологія освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Форма навчання: денна, заочна.

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Презентація спеціальності “Соціологія” за посиланням:
http://www.sociology.kpi.ua/presentation

Необхідні сертифікати ЗНО*:

Профільні предмети:
1. Українська мова та література (коефіцієнт 0,35).
2. Математика (коефіцієнт 0,2).
Один не менше 125 балів за умови, що інший не менше 100 балів.
Непрофільний предмет:
3. Історія України АБО іноземна мова (коефіцієнт 0,4).
Не менше 100 балів.
* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 рр.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/table5_2018.pdf

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ НА 1-Й КУРС

Реєстрація електронних кабінетів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту.
02.07-25.07.2018 (max 18:00)

Основний етап

Прийом заяв та документів на основі ЗНО.
12.07-26.07.2018 (max 18:00)

Закінчення основного етапу

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО.
26.07.2018 (18:00)

Рейтинговий список (бюджет)

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.
не пізніше 01.08.2018

Подача оригіналів документів (бюджет)

Етап подачі оригіналів документів та закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.
01.08-06.08.2018 (max 18:00)

Подача оригіналів документів (контракт)

Етап подачі оригіналів документів та закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
01.08-17.08.2018 (max 13:00)*
* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Зарахування (бюджет)

Термін зарахування вступників за державним замовленням.
07.08.2018 (max 12:00)

Зарахування (контракт)

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.
не пізніше 18.08.2018*
* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Умови прийому 2018: http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/vstupna-kampaniya-2018/

Контакти:

Завідучач кафедри соціології
Павло Кутуєв
tel: 0507750949
Fb: https://www.facebook.com/pavlo.kutuev?fref=ts

На цій сторінці можна знайти всю необхідну інформацію, яка стосується вступу на перший курс ! Ми чекаємо на тебе!