Вступ на базі молодшого спеціаліста

ВСТУП НА 1 КУРС
(ЗА ДИПЛОМОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” 

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності 054 «Соціологія»

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності 231 «Соціальна робота»

 Презентація спеціальності “Соціологія” за посиланням:
http://www.sociology.kpi.ua/presentation

Презентація спеціальності “Соціальна робота” за посиланням:
http://www.sociology.kpi.ua/presentation2

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно!
Екзамени розпочнуться з 25 липня.
Не впусти можливість!